Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Polskie GLOBE GAMES 2007, Stara Dąbrowa 17-20.06

 Przed seminarium

Nauczyciele (kierownicy wycieczki) ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, postawę, przygotowanie (odpowiedni ekwipunek) i zachowanie swojej grupy!

Uwaga!

  • W tym roku w lesie są koszmarne komary i kleszcze należy nosić długie, wąskie spodnie i posiadać środki przeciw tym owadom.
  • Przypominamy nauczycielom o obowiazkach kierownika wycieczki (_OBOWIAZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI ), Kartach wycieczki (_KARTA WYCIECZKI ), regulaminach  i zgodach od rodziców (kserokopie do wglądu podczas GLOBE GAMES 2007 w Starej Dąbrowie.
  • Prosimy o zabranie ze sobą odbiorników GPS i aparaty fotograficzne cyfrowe (kto posiada).  
  • Program spotkania znajduje się Program_ucz07 

Lista zakwalifikowanych uczestników (04.06.2007) lista uczestnikow www 04.06  

Zaproszenie (18.05.2007)

Karta zgłoszenia uczestnictwa karta_uczn07 (18.05.2007)

karta wycieczki _KARTA WYCIECZKI, obowiazki kierownika wycieczki _OBOWIAZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI,

Program  Program_ucz07 (22.05.2007)

Watepna  Lista zgloszen na Polskie GLOBE GAMES 2007 

O KPN http://kampinoski-pn.gov.pl/

Żegluga stołeczna  http://www.zegluga-stoleczna.pl/

Taras widokowy PKiN http://www.pkin.pl/taras_widokowy/

Dojazdy http://pkampinoska.republika.pl/komunikacja.html

Aktualizacje (23.05.2007):

  • Będzie możliwość zostawienia bagażu 20.06 w szatni PKiN do godz. 15.00.
  • W związku z błedem w tabelce przypominam, że opłata za przejazd z W-wy 17.06 wynosi 6 zł/os i do W-wy 20.06 6.zł/os. Jeżeli nie macie własnego transportu to jest to jedyna mozliwość dostania sie do W-wy 20.06 na własciwą godzinę. Jest to autobus miejski z miejscami do stania, który mieści około 90 osób.
  • 20.06 spacer po Warszawie w kieruku przystani jest to czas wolny dla grup szkolnych. Odbywa się w grupach szkolnych (indywidualnych) pod opieka szkolnego kierownika wycieczki-nauczyciela i nie jest zaplanowany sposób spędznia tego czasu. Wazne jest aby zgłosic sie na statek w godzinach wymienionych w Programie zgodnie z przynależnością do grupy.
  • Obiad na statku na Wiśle jest ostatnim elementem imprezy.

Zaproszenie (proszę o wydrukowanie i zapoznanie z tym tekstem dyrekcji szkoły, uczestników i ich rodziców) Zaproszenie (18.05.2007)

Wzorem lat poprzednich Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa przy dofinansowaniu NFOŚiGW oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizuje spotkanie uczniów szkół biorących udział w Programie GLOBE. Seminarium dla uczniów Programu GLOBE, odbędzie się w dniach 17-20 czerwca 2007 roku w Starej Dąbrowie, ok. 40 km od Warszawy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Nasze spotkanie będzie miało charakter warsztatów terenowych (GLOBE GAMES). Planujemy całodniowe, piesze wycieczki po terenie. Zajęcia prowadzone będą przy udziale nauczycieli uczestniczących w Programie GLOBE, oraz merytorycznym wsparciu członków Rady Programowej oraz przedstawicieli KPN. Liczymy na bardzo aktywny udział organizacyjny i merytoryczny nauczycieli. Uczestnicy zostaną podzieleni na 15-20 osobowe grupy.

Rozpoczynamy kolacją 17 czerwca o godz. 19.00. Zakwaterowanie i rejestracja od godz. 17.00 w Ośrodku Chorągwianej Szkoły Instruktorów, Stara Dąbrowa 17, 05-156 Górki Kampinoskie. Zakończenie spotkania obiadem w Warszawie (na statku) godz. 14.00, w dniu 20.06.2007 r.

Seminarium dla uczniów jest formą wyróżnienia najaktywniejszych. Dlatego zapraszamy na spotkanie przedstawicieli tych szkół, które są aktywne i mają już jakiś dorobek. Oto podstawowe kryteria kwalifikacji przedstawicieli szkół do  udziału: szkoła regularnie prowadzi i raportuje pomiary w ciągu ostatnich 3 miesięcy (ranking przedstawiony podczas Konferencji Dyrektorów 20.04.2007), szkoła zebrała przynajmniej 300 pomiarów, Dyrektor szkoły uczestniczył w spotkaniu dyrektorów 20.04.2007 roku i zgłosił uczestników (wyjątek stanowią finaliści Olimpiady).Na stronie umieszczona jest lista szkół, które zakwalifikowały się na spotkanie i zgłosiły uczestników.  Konieczne jest wypełnienie imiennych karta_uczn07i wysłanie do koordynatora. Jedynie zgłoszenie imienne nadesłane do 25.05.2007 (i dokonanie koniecznych wpłat) zapewniają uczestnictwo w spotkaniu. Po 25.05.2007 będzie wiadomo jaka ilość miejsc pozostała do dyspozycji. W miarę wolnych miejsc o płatne miejsca mogą również ubiegać się szkoły, które nie spełniły warunków kwalifikacji (znajdują się na liście rezerwowej).

Dodatkowe imprezy  20.06.2007 po śniadaniu planowany jest wyjazd powrotny do Warszawy  autokarem (dodatkowy koszt 6 zł/os). Będziemy oglądać panoramę Warszawy z ostatnich pięter Pałacu Kultury i Nauki (dodatkowy koszt 10 zł/os), oraz planowana jest wycieczka statkiem po Wiśle połaczona z obiadem (dodatkowy koszt 8 zł/os). Oprócz tego wszyscy uczestnicy zobowiązani są wnieść opłatę 9 zł/os., która pokrywa koszty transportu 19.06 do siedziby KPN w Izabelinie oraz muzeum w Palmirach.

Konkurs W związku z 10-leciem Programu GLOBE w Polsce. Szkoły biorące udział w programie proszone są o przygotowanie pracy graficznej, logo 10-lecia programu GLOBE w Polsce. Zwycięska praca zostanie nagrodzona.

Olimpiada Podczas spotkania nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w Olimpiadzie 10-lecia Programu GLOBE.

Opłaty powinny być dokonane do dnia 30.05.2007 r . Wpłaty należy dokonać na konto: na konto: UNEP/GRID-Warszawa, Volkswagen Bank, Nr rach. 71213000042001020592510005. Na rachunku należy podać nazwę szkoły, nazwisko uczestnika oraz koniecznie dopisek GG2007. Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty (faksem lub e-mailem).

Bezpłatne uczestnictwo (jedynie opłaty wymienione w „dodatkowe imprezy”) W spotkaniu może wziąć bezpłatny udział jeden nauczyciel i 3 uczniów dla szkół z pierwszej dziesiątki, lub jeden nauczyciel i 2 uczniów (następne 20 miejsc) oraz laureaci tegorocznej Olimpiady 10-lecia Programu GLOBE w Polsce (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii). Dla wymienionych osób organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Płatne uczestnictwo Istnieje możliwość dodatkowych miejsc odpłatnych płatność 150 zł/os + opłaty wymienione w „dodatkowe imprezy.

Dojazd Koszty dojazdu oraz dodatkowe opłaty pokrywają wszyscy uczestnicy (nauczyciele też). Zorganizowany zostanie autobus miejski z Warszawy do Starej Dąbrowy. Koszt przejazdu w jedną stronę to 6 zł/os (w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby osób). Wyjazd z Warszawy 17.06 o godz. 17.00. ul. Emilii Plater przy Sali Kongresowej (na autobusie będzie logo GLOBE)

Zakwaterowanie Należy pamiętać, że zakwaterowanie podczas GLOBE GAMES będzie miało charakter turystyczny. Większość uczestników zakwaterowana będzie w namiotach 12 osobowych (wszyscy chłopcy). Są w nich łóżka z materacami. Konieczne są własne śpiwory.

Ekwipunek Wszyscy (nauczyciele i uczniowie) będziemy chodzić na całodniowe piesze  trasy (około 15 km).  Konieczne jest zabranie odpowiedniego ekwipunku: śpiwór i ciepłe ubranie do spania, wygodne buty, nakrycie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne,  okrycie przeciwdeszczowe, mały plecak, plaster, bandaż, krem przeciwsłoneczny, środek przeciw owadom. Podstawowy ekwipunek będzie konieczny podczas wędrówki. To czego nie założymy na siebie musi zmieścić się w plecaku. Najlepiej ubierać się „na cebulkę”. 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej