Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
VI Konferencja Nauczycieli Programu GLOBE (2007) - akt.19.10.2007

Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli, 10- lecie Programu GLOBE  w Polsce połączona z warsztatami zaawansowanymi i doszkalającymi odbyła się w dniach od 29.09 do 01.10 2007 roku w Warszawie. 

Podsumowanie Konferencji:

1. Wzorem Czechów i Estończyków powstaje w Polsce Stowarzyszenie Weteranów (więcej)

2. Jest możliwość zamówienia znaczków (do wpinania w klapę) z logiem Programu GLOBE (więcej)

3. Nauczyciele zakładają w Polsce Stowarzyszenie Nauczycieli Programu GLOBE (więcej)

4. Propozycje organizacji polskich Globe Games 2008 przez szkoły (więcej)

5. Zachęcamy nauczycieli do przesyłania informacji (do zamieszczenia na stronie www) o wydarzeniach oraz dodatkowych projektach realizowanych przez szkoły i związanych z Programem GLOBE (więcej)

6. Powstaje publikacja 10-lecia Programu GLOBE w Polsce: „10 lat edukacji dla zrównoważonego rozwoju z Programem GLOBE – dobre praktyki”. Liczymy na teksty i informacje od nauczycieli o ciekawych wydarzeniach w szkole (więcej)

7. Opinie i propozycje nauczycieli dotyczące corocznego rankingu szkół programu GLOBE (więcej)

8. Prosimy o przesyłanie sprawozdań na temat Realizacji Programu GLOBE w szkole od momentu przystąpienia. Termin nadsyłania sprawozdań upływa 15.10.2007r (więcej)

9. Prezentacje wykładowców (więcej)

10. Lokalne zmiany pokrycia terenu na podstawie zdjęć satelitarnych- Program GLOBE dla społeczności lokalnej (więcej)

 

Z okazji 10-lecia Programu GLOBE w Polsce przygotowaliśmy szczególnie atrakcyjny program, wiele nowości, nowe projekty: Carbon Cycle, Seasons & Bioms, Watershed Dynamics, From Local to Extreme Environments. 

WAŻNE: Prosimy o przesłanie (e-mailem bądź faksem) lub przywiezienie do Warszawy dowodów wpłat za Konferencję.

Zaproszenie zapr_konf2007   Karta zgłoszenia karta_konf2007   Program pdf. Program2007 Lista uczestników lista_konf2007   Załącznik 1 zalacznik 1  Załącznik 2 zalacznik 2

Zmiana (z dnia 12.09.07)

Spektakl odbędzie się dnia 30.09. (niedziela) zamiast 29.09 (sobota).

 

Zaproszenie

Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli,10-lecie Programu GLOBE w Polsce,Warszawa 29.09-01.10 2007 rok 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE serdecznie zaprasza nauczycieli na Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli, 10-lecie Programu GLOBE w Polsce ,połączoną ściśle z warsztatami zaawansowanymi i doszkalającymi. Konferencja będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 29.09-01.10 2007 roku w Schronisku Młodzieżowym „Agrykola” ul. Myśliwiecka 9. Spotkanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Spotkanie rozpoczynamy 29.09 o godz. 10.00, a kończymy 01.10 o godz. 15.00. Warsztaty będą obejmowały zarówno warsztaty zaawansowane jak i doszkalające w zakresie zmian jakie pojawiły się ostatnio w Programie GLOBE. Skierowane są do nauczycieli którzy uczestniczyli w warsztatach początkowych, odczuwają potrzebę przypomnienia materiału i uzupełnienia swojej wiedzy o elementy zmian, które nastąpiły w programie.

W konferencji, oprócz nauczycieli wezmą udział przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej, Ministerstwa Edukacji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członkowie Rady Programowej oraz przedstawiciele UNEP/GRID-Warszawa. Konferencja ta jest szczególna ponieważ 22 kwietnia 2007r minęło 10 lat od momentu przystąpienia Polski do Programu GLOBE. Pragniemy serdecznie podziękować nauczycielom i szkołom za wysiłek jaki włożyły w rozwój Programu w Polsce. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń zdobytych na przestrzeni 10 lat funkcjonowania Programu w Polsce, jak również do omówienia i zaproponowania nowych pomysłów na przyszłość. Koszt uczestnictwa w konferencji (+warsztaty) : z noclegami: 240 zł,  bez noclegów: 140 zł.

Prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (oddzielnie dla każdego nauczyciela) i przesłanie do 17.09.2007 roku: fax 22 8516201 lub e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Opłaty pokrywają koszty 2 noclegów 29/30 i 30/01, obiady w dniach 29 i 30.09, poczęstunek (kolacja) 29.09, oraz  przerwy kawowe w dniach 29.09, 30.09, 01.10. Zapraszamy do udziału w dodatkowej imprezie (spektakl teatralny) w dniu 29.09 o godz. 19.00. Cena biletu: 55 zł/os.

Gorąca prośba do Dyrektora szkoły – impreza jest bardzo istotnym elementem realizacji Programu w Polsce, w związku z tym prosimy o wydelegowanie przynajmniej jednego nauczyciela z każdej szkoły Programu GLOBE. W spotkaniu może brać udział dowolna liczba nauczycieli ze szkoły.

Każda szkoła (niezależnie od obecności nauczyciela na spotkaniu) zobowiązana jest do  przygotowania i nadesłania do dnia 15.10 krótkiego sprawozdania (w formie numerycznej .doc) nt. realizacji Programu GLOBE w szkole. W sprawozdaniu powinny być zawarte informacje wyszczególnione w Załączniku 1 dostępnym na stronie www.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie referatów tematycznych. Podczas konferencji zostanie wygłoszonych 10 referatów (kolejność zgłoszeń). Referaty należy przygotować w wersji PowerPoint, a streszczenie w MSWord. Absolutnie nieprzekraczalny czas trwania referatu to 15 minut. Streszczenia (jedna strona w wersji numerycznej) wystąpień powinny być nadesłane do 17.09.2007, e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Tematyka i forma referatów została opisana w Załączniku 2 dostępnym na stronie www.

Tematyka Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli,  10-lecia Programu GLOBE w Polsce:

1.       Jak powiązać elementy Programu GLOBE z programem nauczania

2.       Realizowane dodatkowe projekty korzystające z doświadczeń Programu GLOBE

3.       Ocena efektów edukacyjnych Programu GLOBE 

4.       Propozycje i pomysły rozszerzenia wspólnych działań

5.       Upowszechnianie informacji o Programie GLOBE

6.       Serwis informacyjny

7.       Inne zaproponowane przez nauczycieli tematy  

logo_nfosigOpracowanie materiałów konferencyjnych i warsztatowych zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej