Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
10 lat edukacji dla zrównoważonego rozwoju z Programem GLOBE - dobre praktyki

22 kwietnia 2007 roku minęło 10 lat od momentu podpisania międzynarodowej umowy o realizacji Programu GLOBE w Polsce. Strona polska posiada bogate doświadczenie związane z realizacją Programu w kraju oraz szerokie grono nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych poziomów wyedukowane w trakcie jego trwania. Na bazie materiałów Programu GLOBE szkoły biorące w nim  udział, stworzyły wzorce ciekawych działań lokalnych z zakresu edukacji ekologicznej. W ciągu tych 10 lat powstały także autorskie programy edukacyjne wykorzystujące metodykę stosowaną w Programie. Program wspomaga doskonalenie kwalifikacji nauczycieli czego dowodem jest coraz większa liczba inicjatyw realizowanych przez uczestniczące szkoły dla których podstawą jest wiedza i doświadczenia wyniesione z Programu GLOBE.

Zgromadzone doświadczenia są na tyle interesujące, że wydaje się być zasadne wykorzystanie ich w pracy nie tylko szkół „globowych”. Dlatego jednym z planowanych zadań Programu GLOBE w latach 2007-2008 jest opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej broszury informacyjnej pt. 10 lat edukacji dla zrównoważonego rozwoju z Programem GLOBE – dobre praktyki.

1. Wstęp (pdf)

2. Krótka historia Programu w Polsce (pdf)

3. Badania atmosferyczne (pdf) (galeria zdjęć)

4. Badania hydrologiczne (pdf) (galeria zdjęć)

5. Badania gleb (pdf) (galeria zdjeć)

6. Badania pokrycia terenu (pdf)

7. Badania fenologiczne (pdf)

8. Opis „dobrych praktyk” edukacyjnych na poziomie ogólnopolskim (pdf)

9. Opis „dobrych praktyk” edukacyjnych na poziomie międzynarodowym (pdf)

10. Realizacja Programu GLOBE w szkole (pdf)

11. Projekty (pdf)

12. Konferencje i spotkania (pdf) (galeria zdjęć)

13. Konkursy (pdf)

14. Publikacje (pdf)

15. Prace dyplomowe (pdf)

16. Programy autorskie (pdf)

17. Źródła finansowania (pdf)

18. Plany na rok szkolny 2007/2008 (pdf)

19. Wybrane przykłady dobrych praktyk realizowanych przez szkoły (pdf) (galeria zdjęć)

20. Podsumowanie (wersja do konsultacji z nauczycielami) (pdf)

 

logo_nfosigPublikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej