Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Regionalne projekty badawcze - Nowość

Regionalne projekty badawcze już ruszyły. 20 nauczycieli wzięło udziałw warsztatach 15-16. 01.2010 roku.

Nauczycieli Programu GLOBE zapraszamy do nowego działania w ramach Programu GLOBE!  

W powiązaniu z konferencją nauczycieli Programu GLOBE oraz w ramach rozszerzenia formuły Programu GLOBE planujemy w 2010 roku nową formę szkolenia dla zainteresowanych Warsztaty trenerskie dla nauczycieli Programu GLOBE (Regionalne projekty badawcze)

Rozszerzenie formuły Programu GLOBE w Polsce

W ramach dwuletniej edycji Programu GLOBE (2009-2011) pragniemy rozszerzyć formułę Programu GLOBE, wzbogacić treści dydaktyczne i zwiększyć obszar jego działania poprzez zrealizowanie programu Regionalnych projektów badawczych opartych na formule i dorobku Programu GLOBE (jedno wybrane zagadnienie/temat), którym objęci zostaną nauczyciele i uczniowie nieuczestniczący w Programie. Programem objęty zostanie cały kraj. Opis projektu  opisrpb2010 , zapr_konf2010)

 

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej