Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Warsztaty zaawansowane i RPB (akt.2.06)

Program

Wtorek, 20.04.2010

Sala konferencyjna 111, Ośrodek Agrykola ul. Myśliwiecka 9

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.15

Wprowadzenie (Magdalena Machinko-Nagrabecka, koordynator Programu GLOBE z ramienia UNEP/GRID-Warszawa)

10.15-12.15

Badania hydrologiczne zaawansowane – wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (prof. Jarosław Napiórkowski Instytut Geofizyki PAN)

12.30-13.00

Uczniowskie Projekty Badawcze – ciekawostki

13.00-14.00

Przygotowanie do Climate Research Campain (dr Krzysztof Markowicz, UW) - prezentacja

14.00-14.45

Obiad

14.45-15.30

Wykorzystanie danych Programu GLOBE dla Uczniowskich Projektów Badawczych, scenariusze zajęć (Jaka jest temperatura w  …? Gdzie na świecie …?) (Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/GRID-Warszawa)

15.30-16.00

Uczniowskie Projekty Badawcze, Scenariusze lekcji w oparciu o bazę danych GLOBE, metodyka zajęć terenowych  (Anna Woźniak)

16.00-17.00

Planowanie trasy edukacyjnych zajęć terenowych z GPS i portalem Google Earth (Piotr Mroczek UNEP/GRID-Warszaw)

17.00-17.30

Nowy projekt Programu GLOBE w Polsce, portal RPB www.gridw.pl/globe/rpb (Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/GRID-Warszawa)

17.30-18.00

Konsultacje

Środa,21. 04. 2010

Zbiórka w recepcji hotelu Agrykola

8.00-10.00

Zastosowanie nawigacji satelitarnej GPS w Uczniowskich Projektach Badawczych – zajęcia terenowe (dr Piotr Mikołajczyk, Piotr Mroczek UNEP/GRID-Warszawa)

10.00-11.00

Dojazd uczestników na  ul. Lewartowskiego 17

Pracownia komputerowa nr 212, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17

11.00-11.30

Strona internetowa Programu GLOBE, raportowanie wyników, hydrologia (Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/GRID-Warszawa)

11.30-12.15

Strona internetowa Programu GLOBE,  wizualizacja (Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/GRID-Warszawa)

12.15-13.30

Program Google Earth,  planowanie trasy zajęć terenowych (Piotr Mroczek UNEP/GRID-Warszawa)

12.45-13.00

Podsumowanie

13.30-14.30

Obsługa Portalu RPB (Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/GRID-Warszawa)

14.30-15.15

Konsultacje 

 

W dniach 20-21 kwietnia 2010 roku planowane są warsztaty zaawansowane i doszkalające dla nauczycieli GLOBE połączone z konsultacjami RPB. Warsztaty będą zawierały zarówno elementy szkolenia z zakresu zaawansowanych badań Programu GLOBE jak i rozszerzenie dotychczasowych szkoleń o całkiem nowe elementy. Przewodnim hasłem warsztatów będą "Uczniowskie Projekty Badawcze". Warsztaty zostały wzbogacone o całkiem nowe, dotychczas nieprzedstawiane tematy z zakresu wykorzystania narzędzi ICT w edukacji przyrodniczej. Planowane jest rozszerzone szkolenie z zakresu wykorzystania GPS, Programu Google Earth, wizualizacji danych globowych jak i przykładowych scenariuszy z wykorzystaniem bazy danych Programu GLOBE. Ze względu na innowacyjność tego szkolenia zwracamy sie z prośba do Dyrektorów szkół Programu GLOBE o wydelegowanie zainteresowanych nauczycieli. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warsztaty rozpoczynają się 20.04 o godz 9.30 a zakończą 21.04 o godz 16.00. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 6.04.2010. W ramach opłaty zagwarantowany jest 1 nocleg (ograniczona liczba miejsc), obiad w dniu 20.04, oraz przerwy kawowe.

1. Koszt uczestnictwa w warsztatach z noclegiem 20.04.2010: nauczyciel GLOBE 145 zł ,trener RPB 95 zł (trener RPB lub osoba go zastępująca otrzymuje dofinansowanie 50 zł),   

2. Koszt uczestnictwa w warsztatach  bez noclegu: nauczyciel GLOBE 90 zł, trener RPB 40 zł (trener RPB lub osoba go zastępująca otrzymuje dofinansowanie 50 zł),

Do dnia 6.04 należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia (karta ), Zaproszenie (zaprzaaw2010),  Program (program_zaaw)

 Lista zakwalifikowanych osób: 

Elwira Bocian
Daniela Dębska
Agnieszka Dobierska
Maria  Gwizdała-Czekałowska
Joanna Imiołek
Wioletta Kordylas
Magdalena Krefta
Iwona Krzemińska
Elżbieta Kucińska
Katarzyna Kwiatek-Grabarska
Agnieszka Maślach
Sylwester  Nowak
Alina  Okraska
Kornelia  Rzepka
Joanna Sowa
Aneta Szyda
Józef Wiesław Urbański
Katarzyna  Wolska
Elżbieta  Zalewska
Dorota Zembroń
Ryszard Ziębikiewicz
Barbara  Wcześniak

Beata                                  Zielińska

 

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej