Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Konferencja Dyrektorów (akt.21.04)

Lista uczestników

 

Jolanta  Banasiak
Barbara  Borkowska
Helena Bożek
Iwona Chojnacka-Adamus
Barbara Czarnocka
Daniela  Dębska
Jolanta Frankiewicz
Joanna Gawor
Katarzyna  Głuszczyk
Janina  Godlewska
Małgorzata Gorgis
Katarzyna  Góra
Maria Gwizdała-Czekałowska
Tomasz  Izajasz
Marzenna Kmieciak
Marek Kopera
Dorota Kornek
Monika Kotowicz
Grazyna Lachcik
Daniela Maj
Joanna  Malinowska
Marek Michalewski
Halina Pańkowska
Marian Pietryka
Krystyna Piosik
Mariusz Podbrożny
Katarzyna  Sawicka
Edmund Sigiel
Bożena  Sobkowiak
Ryszard Soboń
Katarzyna  Sołtys
Grzegorz Sójka
Zofia Szymańska
Lidia Szymczak
Grażyna Tomczak
Agata  Wacikowska
Wiesław Włodarski
Piotr Wołowski
Beata Zielińska

 

Wielka prośba o wypełnienie kart zgłoszenia uczestnictwa przedstawiciela szkoły do 16.04!!

Do Dyrektorów szkół

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ma zaszczyt zaprosić Państwa na X Konferencję Dyrektorów Szkół Programu GLOBE. Odbędzie się ona w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie, w dniu 23 kwietnia 2010 r. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00 a zakończenie obrad ok. godz. 15.00. Na spotkanie zapraszamy wszystkich Dyrektorów szkół biorących udział w Programie GLOBE jak również dyrektorów szkół zainteresowanych przystąpieniem do Programu GLOBE.

Podczas konferencji utworzona zostanie lista uczestników corocznego Seminarium dla uczniów Programu GLOBE, które odbędzie się 13-16 czerwca 2010 roku na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Warunkiem kwalifikacji do bezpłatnego udziału w czerwcowym spotkaniu jest oprócz aktywnego udziału szkoły w Programie GLOBE, obecność dyrektora lub przedstawiciela szkoły na kwietniowym spotkaniu.  

W przypadku braku możliwości osobistego udziału dyrektora szkoły w spotkaniu, prosimy o przysłanie zastępstwa. Zależy nam bardzo na obecności przedstawiciela dyrekcji każdej ze szkół. Udział przedstawiciela w spotkaniu jest punktowany w klasyfikacji szkoły a prezentowanie Programu GLOBE w NFOŚiGW z udziałem wszystkich szkół ma istotny wpływ na przyszłość Programu w Polsce, jego rozwój i finansowanie.

Na ręce Dyrektorów szkół biorących udział w Regionalnych Projektach Badawczych, właśnie na spotkaniu zostaną przekazane GPS-y (wypożyczone szkołom na czas realizacji zadania). Liczymy bardzo na Państwa udział!  

Już wkrótce elektroniczna karta zgłoszenia (karta) i zaproszenie (zaprdyr2010).

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej