Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Warsztaty początkowe maj (akt.11.05)

Lista zakwalifikowanych na warsztaty osób

Jolanta          Banasiak

Anna              Brudzińska

Mirela             Czarnik

Urszula          Dymitruk

Urszula          Depczyk

Elżbieta         Jarosz

Elżbieta         Madejczyk – Daniluk

Małgorzata   Polaczkiewicz

Małgorzata   Szymura

Katarzyna      Wilk

Anna             Winnicka

Barbara         Żołądek

Marek            Lipiec

 Zapraszamy do udziału

  Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (www.gridw.pl/globe; www.globe.gov) w Polsce, zaprasza nauczycieli ze szkół pragnących przystąpić do Programu na Warsztaty początkowe z zakresu: badań atmosferycznych, badań pokrycia terenu (biometria) i fenologii,  obsługi odbiornika GPS i strony internetowej Programu oraz przesyłania danych.

Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej.

Rozpoczęcie warsztatów 20.05.2010 r. o godz. 9:30 w Hotelu Agrykola, sala na parterze, Warszawa, ul. Myśliwiecka 9. Zakończenie planowane jest 21.05.2010 ok. godz. 15:45. Koszt uczestnictwa w szkoleniu: z noclegiem 20/21 maja – 135 zł, bez noclegu – 80 zł. W ramach opłaty zapewniony jest obiad w dniu 20 maja oraz przerwy kawowe podczas zajęć. Kolacja i śniadanie we własnym zakresie. Noclegi w pokojach 4-5 osobowych w Schronisku Młodzieżowym ul. Myśliwiecka 9.

Zaproszenie (zaprpocz2010a) karta zgłoszenia (_kartapocz2010a) Program (_programpocz2010a)

 

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej