Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Warsztaty poczatkowe dla nauczycieli 19-20.05.2011 (akt.16.05)

Lista zakwalifikowanych na warsztaty osób

Imię

Nazwisko

Maciej

Dąbski

Agnieszka

Furmankiewicz

Irena

Kaczmarek

Małgorzata

Kulig

Marta

Machowska

Gabriela Teresa

Matczak

Barbara

Nowak

Beata

Smolarz

Agnieszka

Szymborska

Elżbieta

Walczak-Miszczak

Nauczyciel biologii

 

Nauczyciel biologii

 

Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenia do 15.05 zostały zakwalifikowane na warsztaty 19-20 maja 2011! Są jeszcze 2 wolne miejsca!

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (www.gridw.pl/globe; www.globe.gov) w Polsce, zaprasza nauczycieli ze szkół (wszystkie poziomy) pragnących przystąpić do Programu na Warsztaty początkowe z zakresu: badań atmosferycznych, badań pokrycia terenu (biometria) i fenologii,  obsługi odbiornika GPS i strony internetowej Programu oraz przesyłania danych.

Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-20 maja 2011 roku w Warszawie na terenie Centrum Badań Kosmicznych PAN przy ul. Bartyckiej  18A. Noclegi w pokojach gościnnych znajdujących się w budynku Centrum Badań Kosmicznych PAN.

(więcej informacji o warsztatach)

DLACZEGO Program GLOBE?

Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Badania komponentów środowiska ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów. Program GLOBE, dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania, proponuje bowiem szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska.

Jego misją jest:

  • podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki,
  • promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska).

Program GLOBE to:

  • obserwacje i eksperymenty, pytania naukowe, pomiary ilościowe i jakościowe, metody interpretacji wyników rozwijające wyobraźnię i kreatywności uczniów
  • zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego ze zwróceniem uwagi na dokładność, jednorodność, powtarzalność oraz zasięg pomiarów
  • zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii oraz modeli nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej