Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Seminarium dla uczniów 2006

Nagroda dla najaktywniejszych szkół bioracych udział w Programie GLOBE, trzydniowe sympozjum uczniowskie w Szklarskiej Porebie 10-13.06.2006 r.

Wzorem lat poprzednich Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa przy dofinansowaniu NFOŚiGW oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, organizuje spotkanie uczniów szkół biorących udział w Programie GLOBE. Seminarium dla uczniów Programu GLOBE, odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2006 roku w Szklarskiej Porębie, koło Jeleniej Góry na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy zdobyli już jakieś doświadczenia podczas realizacji Programu w szkole. Nasze spotkanie będzie miało charakter ćwiczeń terenowych (GLOBE GAMES). Planujemy całodniowe wycieczki po terenie. Zajęcia prowadzone będą przy udziale nauczycieli uczestniczących w Programie GLOBE, oraz merytorycznym wsparciu członków Rady Programowej oraz przedstawicieli KPN. Liczymy na bardzo aktywny udział organizacyjny i merytoryczny nauczycieli. Uczestnicy zostaną podzieleni na 15-20 osobowe grupy. 

Program rozpoczynamy kolacją 10 czerwca o godz. 19.00. Zakwaterowanie i rejestracja od godz. 16.00 w Domu Wczasowym Zdrowie Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 11 (niedaleko dworca PKP Szklarska Poręba górna). Zakończenie spotkania obiadem ok. godz. 12.30 w dniu 13.06.2005 r.

Seminarium dla uczniów jest formą wyróżnienia najaktywniejszych. Dlatego zapraszamy na spotkanie przedstawicieli tych szkół, które są aktywne i mają już jakiś dorobek. Oto podstawowe kryteria kwalifikacji przedstawicieli szkół do udziału w Seminarium uczniowskim 10-13.06.2006 roku:

  • Szkoła regularnie prowadzi i raportuje pomiary w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  • Szkoła zebrała przynajmniej 300 pomiarów
  • Dyrektor szkoły uczestniczył spotkaniu dyrektorów 19.04.2006 roku i zgłosił uczestników.

Na stronie umieszczona jest lista rankingowa szkół, które zakwalifikowały się na spotkanie i zgłosiły uczestników oraz karty zgłoszenia uczestników. Proszę o wypełnienie imiennych kart zgłoszeń i wysłanie do koordynatora. Jedynie zgłoszenie imienne łącznie z dokonaną wpłatą zapewniają uczestnictwo w spotkaniu. W miarę wolnych miejsc o płatne miejsca mogą również ubiegać się szkoły, które się nie zakwalifikowały. 

Konkurs

Uczniowie, reprezentanci każdej szkoły będą musieli przygotować prace konkursowe. Może to być projekt przedmiotu np. ze szkła lub kamienia (rodzaj pamiątki reklamującej okolice), lub slogan reklamowy zachęcający do odwiedzenia Szklarskiej Poręby. Nagrodzona zostanie jedna praca w każdej z dwóch kategorii.

  • Kategoria I - w przypadku przedmiotu projekt musi być wykonany na arkuszu papieru o formacie A3, zwymiarowany i w rzutach oraz określony musi być materiał z jakiego będzie wykonany (rodzime surowce lub wykorzystanie wtórne surowców).
  • Kategoria II - w przypadku sloganu tekst powinien być napisany literami o wielkości min. 20 cm (dowolną techniką) i umieszczony na transparencie z możliwością zawieszenia.

Opłaty

Opłaty powinny być dokonane do dnia 20.05. Wpłat należy dokonać na konto: (zostanie wkrótce podane)


Bezpłatne uczestnictwo

W spotkaniu może wziąć bezpłatny udział jeden nauczyciel i 2 uczniów ze szkoły (dla szkół z pierwszej 10 3 uczniów). Dla tych osób organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Opłata wpisowa wynosi jedynie 15 zł/os.

Płatne uczestnictwo

Istnieje możliwość dodatkowych miejsc odpłatnych (płatność 150 zł/os. razem z opłatą wpisową).

Dojazd

Koszty dojazdu oraz dodatkowe opłaty pokrywają uczestnicy. Zorganizowany zostanie autokar (lub 2 w zależności od ilości chętnych) z Warszawy do Szklarskiej Poręby. Koszt przejazdu uzależniony jest od ilości chętnych. Nie powinien przekroczyć 90-100 zł/os. Zgłoszenia do 20.05.2006 r. Wpłaty należy dokonać na konto: (zostanie wkrótce podane)
Wyjazd z Warszawy 10.06.2006 godz. 11.00.
Wyjazd ze Szklarskiej Poręby 13.06.2006 ok. godz. 12-12.30.

Ekwipunek

Wszyscy (nauczyciele i uczniowie) będziemy chodzić po górach (na całodniowe trasy) a w nich pogoda jest zmienna dlatego konieczne jest zabranie odpowiedniego ekwipunku:
- wygodne, sportowe, nieprzemakalne buty z protektorem, najlepiej do kostki typu "górskie" (do nich grube skarpety)
- spodnie i ciepły sweter
- nakrycie głowy (ciepłe i od słońca)
- okulary przeciwsłoneczne
- okrycie przeciwdeszczowe
- mały plecak (konieczny!)
- plaster, bandaż, krem przeciwsłoneczny
- brak przeciwwskazań do przebywania na wys. powyżej 1000 m n.p.m. (Szrenica) 

Przedstawiony powyżej ekwipunek + suchy prowiant będzie konieczny podczas każdej wędrówki (11 i 12.06). TO czego nie założymy na siebie musi zmieścić się w plecaku. Najlepiej ubierać się "na cebulkę".

Prosimy o zabranie ze sobą odbiorników GPS (kto posiada) oraz płyt CD na (dyskotekę).
Do zobaczenia!
Magdalena Machinko-Nagrabecka
Koordynator Programu GLOBE w Polsce z ramienia Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
  • Program

  • Wstepna lista

  • Zaproszen

  • Karta zgłoszenia

  • Lista szkół

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej