Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Spotkanie dyrektorów Programu GLOBE 2003
mapa

Konferencja Dyrektorów

Organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa przy wsparciu finansowym NFOŚiGW

Szanowni Państwo,

Centum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie dyrektorów szkół biorących udział w Programie .Odbędzie się ono w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie, w dniu 23.04.2003 r. Rozpoczęcie planowane jest na na godz. 11.00 a zakończenie obrad ok. godz. 15.00.

W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół wezmą udział przedstawiciele NFOŚiGW, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Środowiska, Przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej i grona naukowców polskich bioracych udział w Programie oraz Koordynator Programu w Polsce. Będzie to okazja do wzajemnego poznania siępodziękowania za wysiłek, jaki Państwo włożyli w rozwój Programu w Polsce oraz do omówienia planów na przyszłość. W myśl idei Programu GLOBE tworzymy jedną wielką rodzinę, a tego typu spotkania mają również na celu zacieśnianie więzów łączących uczestników.Dyrektorzy szkół aktywnie uczestniczących w programie otrzymają dyklomy i wyróżnienia. Na spotkanie zapraszamy również dyrektorów szkół zainteresowanych przystąpieniem do Programu GLOBE. Będzie to okazja do zapoznania się bliżej z problematyką Programu, a także sposobność wymiany poglądów i doświadczeń ze szkołami, które w Programie już uczestniczą. W przypadku braku możliwości osobistego udziału dyrektora szkoły w spotkaniu, prosimy o przysłanie zastępcy. Zależy nam bardzo na obecności przedstawiciela dyrekcji każdej ze szkół biorących udział w Programie GLOBE. Prezentowanie Programu w NFOŚiGW z udziałem wszystkich szkół ma istotny wpływ na przyszłość Programu w Polsce, jego rozwój i finansowanie.

 

Liczymy bardzo na Państwa udział

Z serdecznymi pozdrowieniami

Koordynator Programu GLOBE w Polsce

Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej