Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
23 - 25 maj 2003 Karwina

23 - 25 maj 2003 K A R W I N A

Drodzy Koledzy,

Zapraszamy was na 6. czeskie GLOBE GAMES, które przygotowujemy razem ze szkołą podstawową Borowskiego w Karwinej. GLOBE GAMES odbędą sie w górnickim miescie Karwina. Miasto oferuje niezwykłe środowisko dla badaczy i także dla GLOBE GAMES (dalej G.G.).

Niektórzy z was już w ubiegłych latach wzieli udzial w G.G. i wiedzą co ta nazwa oznacza. Inni mogą obejrzeć internetowe strony Terezy www.terezango.cz, gdzie znajdą gazete Globe numer 12, w której są dostępne informacje i zdięcia zeszłorocznych G.G. w miescie Dačice (Daczyce).

GLOBE GAMES są spotkaniem studentów i nauczycieli z Globe szkół Republiki Czeskiej. Studenci nie tylko biorą udział w grach, ale także współpracują w różnych dyscyplinach programu Globe, spróbują nowe zposoby mierzenia, ustalą dalszą współprace i zaprzyjaznią sie.

Każda szkoła wyśle drużyne 5 studentów, dla której będą przygotowane punkty w terenie, gdzie będą pełnić zadania G.G. Współzawodnictwo odbędzie sie nietradycyjnie w parku zameckim, w którym znajdują sie nietylko stóletnie drzewa, wysepka na środku stawu, ślepe ramie rzeki Olzy, ale także zwierzyniec i boisko dla dzieci.

Każda szkoła może też wysłać 2 studentów tzw. kibice,  badacze, którzy zależnie od wybranej specializacji będą w grupach wspólnie z specjalistami badać okolice. Resztę czasu mogą spędzić na kibicowaniu swojej drużyny. Dla �studentów � kibiców� będzie przygotowana specjalna wycieczka do muzeum górnictwa se zjazdem do kopalni. Ciekawa będzie także wycieczka po rekultywowanych hałdach w okolicy Karwinej.

G.G. to także specjalny program dla nauczycieli, który jest niespodzianką.
Jeżeli wam sie nieuda zestawić drużyne, możecie wziąć udział pojedynczo, jako pomocnik przy niektórym z współzawodniczych punktów.

Koordynatorka programu Globe w szkole podstawowej Borowskiego w Karwinej, Liba Machurova ze swoimi kolegami i studentami już przygotowuje G.G. w szkole i w mieście. Więcej informacji o szkole i G.G. znajdziecie na internetowych stronach http://borovskeho.rkka.cz/.

Z radością oczekujemy także na udział 30 studentów i nauczycieli z Polski.

Wstępny program GLOBE GAMES:

Piątek 23. maja - po południu przyjazd uczestników (zakwaterowanie, zwiedzenie miasta, itd.)
- wieczorem uroczyste przedstawienie uczestników, zapoznanie s programem (w sali gymnastycznej)
Sobota 24. maja
Rano
- uroczyste rozpoczęcie G.G. na zrekonstruowanym rynku Przed południem i po połudinu
- drużyny  przebieg G.G. na współzawodniczych punktach - kibice � badanie okolicy w grópach razem z specjalistami  możliwość wyjazdu do muzeum górnictwa, przygotowywanie prezentacji, dziennikarze przygotowują gazete Globe.
Wieczorem
- prezentacja wyników �kibiców � badaczy�program w grupach według oferty Terezy i dzeci z rady studentskiej szkoły podstawowej Borowskiego ( na przykład: projekcja o Expedicji NORGE 2002, gry przeżytkowe)
Niedziela 25. maja - uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie G.G.
Praktyczne informacje:
Zakwaterowanie - w szkole (we własnych śpiworach)
- cena za nocleg będzie symbolicznych 10 Kcz na osobe za noc Posiłki � w stołówce szkolnej, włącznie z daniami jarskimi
- cena za 1 sniadanie, 2 paczki obiadowe i 2 kolacje � 190 Kcz
- opłata za start dla każdej drużyny � 20 Kcz na studenta
Chcecie wziąć udział w GLOBE GAMES w Karwinej?
Obowiązujące zgłoszenie i dalsze szczegóły (opis drogi s planem, oferta dla kibiców, program wieczora, rozpis kategorii, zamówienie posiłków, możliwość zamówienia koszulki s logiem G.G. itd.) prześlemy w przebiegu marca.

Aktualne informacje i szczegóły o GLOBE GAMES będą dostępne na www.terezango.cz.

Cieszymy sie na spotkanie z wami! Za Tereze,

Dana Votápková, Ilona Kočová, Mirka Tintěrová
 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej