Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Warsztaty początkowe dla nauczycieli 19-20 wrzesień 2005
Zaproszenie

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na warsztaty dla nauczycieli Programu GLOBE organizowane przez Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa, koordynatora Programu GLOBE w Polsce a dofinansowane przez NFOŚiGW i MENiS. Warsztaty odbędą się w Warszawie. Rozpoczęcie spotkania planujemy na godz. 9.00 19-go września. Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia terenowe, szkolenie internetowe w pracowni komputerowej. Zakończenie planowane jest 20.09 ok. godziny 15.30. Szczegółowy program zajęć w późniejszym terminie.

Uczestnicy opłacają niewielki procent kosztów spotkania. Chcielibyśmy zgłoszenie ze szkół pragnących przystąpić do programu traktować jako zobowiązanie do przyszłej współpracy w ramach Programu GLOBE. Tylko wtedy, uczestnictwo w szkoleniu jest dofinansowane. Liczymy na to, że szkoła posiada dostęp do Internetu oraz na społeczną aktywność nauczyciela delegowanego na warsztaty przez szkołę. Jego rola będzie polegała na dobraniu sobie grona współpracowników i koordynacji Programu GLOBE w swojej szkole.

Chcielibyśmy, aby znaleźli się na szkoleniu przedstawiciele szkół, które swoje uczestnictwo w Programie traktują bardzo poważnie.W przypadku nie przystapienia do Programu w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia szkoła zobowiązana jest zwrócić koszty szkolenia organizatorom.

Prosimy uprzejmie o przesłanie potwierdzonych przez dyrektorów szkół kart zgłoszeń oraz dowodów wpłaty do dnia 5 września 2005 roku.

Zapraszamy serdecznie do współpracy,
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa,
Koordynator Programu GLOBE w Polsce

Informacje o warsztatach
Karta zgłoszenia 
Zaproszenie 
Program
 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej