Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Wprowadzanie danych

Tylko szkoły uczestniczące w Programie GLOBE mogą przekazywać wyniki badań. W celu wprowadzenia do bazy wyników ostatnio przeprowadzonych pomiarów proszę połączyć się z amerykańską stroną Programu GLOBE. Po zalogowaniu się z paska po lewej stronie wybrać "Data entry". Wybrać moduł, którego dotyczą pomiary oraz wypełnić formularz pojawiający się na ekranie. Przy pierwszym wprowadzaniu danych należy pamiętać o określeniu miejsca prowadzenia pomiarów (Study side).

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej