Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Dostęp do danych

Po przejściu do analogicznej strony amerykańskiej zabaczycie tabelkę podobną do tej przedstawionej poniżej, która pozwala wyszukiwać informacje wg zaprezentowanych parametrów. Dla ułatwienia w tabeli przetłumaczono na język polski teksty w pierwszej kolumnie.

 Pomiary 

Atmosfera 
 Temperatura powietrza
 Obserwacja chmur
 Obserwacja smug kondensacyjnych
 Opad deszczu
 Opad śniegu
 Wilgotność
 Ciśnienie atmosferyczne
 Ozon
 Areozole
 Para wodna
 Temperatura powierzchni Ziemi
 
 Hydrologia
 Temperatura
 pH
 Azot ogólny
 Tlen rozpuszczony
 Przewodnictwo
 Alkaliczność
 Przezroczystość
 Zasolenie
 Obserwacja pływów
 Makroorganizmy słodkowodne
 
 Wlogotność gleby
 Wilgotność gleby (profil)
 Wilgotność gleby (głębokość)
 
 Temperatura gleby
 Temperatura gleby (profil)
 Temperatura gleby (glębokość)
 Temperatura gleby (maksymalna dzienna, minimalna dzienna,średnia w południe) 
 
 Charakterystyka gleby
 Infiltracja gleby
 Pokrycje ternu / Biologia
 Biometria drzew
 Biometria traw
 Pokrycje terenu
 
 Fenologia - pękanie pąków
 Fenologia - Bez
 Bez pospolity
 Bez klonalny
 
 Fenologia - Zazielenianie / Zrzucanie liści
 Zazielenianie
 Zrzucanie liści
 
 Ogrody fenologiczne
 
 Automatyczne Stacje Pomiarowe
 Temperatura powietrza
 Temperatura gleby
 Wilgotność gleby
 Opad deszczu
 Wilgotność
 Ciśnienie atmosferyczne
 Wiatr
 
 Lokalizacja miejsca pomiarów
 Zdjęcie miejsca pomiarów
 Metadane
 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej