Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)

Brak wolnych miejsc.

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (www.gridw.pl/globe; www.globe.gov) w Polsce, zaprasza nauczycieli ze szkół pragnących przystąpić do Programu na Warsztaty początkowe z zakresu: badań atmosferycznych, badań pokrycia terenu (biometria), obsługi odbiornika GPS i strony internetowej Programu oraz przesyłania danych. Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej.(więcej)  

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej