Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Warsztaty dla nauczycieli programu GLOBE

Pierwszym warunkiem jaki musi spełnić szkoła, która chce przystąpić do Programu jest przeszkolenie przynajmniej jednego nauczyciela na Warsztatach początkowych dla nauczycieli Programu GLOBE. Składają się one z dwóch, 2 dniowych spotkań. Dla nowych szkół konieczna jest obecność nauczycieli na dwóch warsztatach.

Tematyka pierwszego 2 dniowego warsztatu to:

  • badania atmosferyczne,
  • wstęp do badań pokrycie terenu,
  • badania biologiczne,
  • zastosowanie odbiornika GPS,
  • obsługa strony www Programu GLOBE
  • raportowanie wyników.
Drugi 2 dniowy warsztat obejmuje:
  • badania hydrologiczne,
  • badania gleb,
  • bdania pokrycie terenu cd.
  • wprowadzenie do fenologii.

W dofinansowanych warsztatach początkowych może uczestniczyć tylko 2 nauczycieli z nowej szkoły. Nauczyciel tylko raz może uczestniczyć w dofinansowanych warsztatach początkowych z danej tematyki. Wielokrotnie nauczyciele mogą brać udział w warsztatach doszkalających (zaawansowanych) lub też warsztatach międzynarodowych (prowadzonych w języku angielskim).

Warsztataty początkowe odbywają się w maju i październiku. Informacje o warsztatach wraz z kartą zgłoszenia publikowane są na stronie najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia.

Od 2002 roku Konferencje nauczycieli Programu GLOBE służą wymianie doświadczeń i prezentacji dotychczasowych dokonań.

 

EUROPE ANNUAL MEETING 2008 (więcej

KONFERENCJA DYREKTORÓW 2008 (wiecej)

WARSZTATY POCZĄTKOWE I 2008 (więcej)

WARSZTATY POCZĄTKOWE II 2008 (więcej)

KONFERENCJA NAUCZYCIELI 2008 (więcej)

 

KONFERENCJA DYREKTORÓW 2007 (więcej

WARSZTATY POCZĄTKOWE I 2007 (więcej)

WARSZTATY POCZĄTKOWE II 2007 (więcej)

KONFERENCJA NAUCZYCIELI 2007 (więcej) 

 

KONFERENCJA DYREKTORÓW 2006 (więcej)

WARSZTATY POCZĄTKOWE I 2006 (więcej)

WARSZTATY POCZĄTKOWE II 2006 (więcej)

KONFERENCJA NAUCZYCIELI 2006 (więcej)

 

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej