Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Kraje
Program GLOBE rozwija swój zasięg poprzez przystępowanie do jego realizacji krajów z całego świata. Odbywa się to na podstawie dwustronnych umów zawieranych pomiędzy rządem USA, a rządami krajów przystepujących. W Polsce umowa pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a NOAA ze strony amerykańskiej została podpisana w 1997 roku. Połączenie ze stroną amerykańską.
 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej