Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Kącik naukowców

Połączenie z analogiczną stroną amerykańską

 Spotkania naukowców

Poznaj członków Polskiej Rady Programowej GLOBE

  Pokrycje terernu / biologi

Wypowiedzi przedstawiciela polskiej Rady Programow

  Sprzęt GLOBE

Polscy producenci

  Global Positioning System

Wypowiedzi przedstawiciela polskiej Rady Programowej

 Amosfera / Klimat

Wypowiedzi przedstawiciela polskiej Rady Programowej

  Fenologia

  Hydrologia

Wypowiedzi przedstawiciela polskiej Rady Programowej

GLOBE A - Thon

  Gleby

Wypowiedzi przedstawiciela polskiej Rady Programowej

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej