Warsztaty początkowe dla nauczycieli maj 2012 (09.05)
Polskie GLOBE Games 2012 (18.06)
Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce (5.04)
XII Konferencja Dyrektorów szkół Programu GLOBE (23.04.2012)
X Konferencja i warsztaty nauczycieli GLOBE 10-12 marca 2012 (akt.21.02)
Konferencja Nauczycieli 2006
Witamy
Aktualności
Nauka i edukacja
Dane GLOBE
Partnerzy
Informacje
Co to jest Program GLOBE?
 • W dniu 22 kwietnia 1997 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej zawarło umowę z Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych w sprawie realizacji Programu GLOBE w Polsce.
 • W dniu 17.07.1997 Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa na Krajowego Koordynatora Programu GLOBE w Polsce.
Kilka słów o Programie GLOBE

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne oraz tworzenie warunków sprawnej jego realizacji i rozwoju w naszym kraju. Zainteresowane szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową bazy danych Programu.

Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:
 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
 2. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.
 3. Propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych 

W związku ze wzrastającą liczbą szkół w Polsce mających dostęp do sieci Internet istnieje możliwość systematycznego rozszerzania zasięgu Programu. Uczestnictwo w Programie stwarza możliwość otrzymywania unikalnych danych dotyczących różnorodnych parametrów środowiska, pochodzących z zasobów NASA i innych amerykańskich agencji rządowych. Strona amerykańska dostarcza gotowe oprogramowanie służące wprowadzaniu danych pozyskanych przez młodzież w wyniku badań, prowadzonych według najnowszych metod naukowych i obowiązujących światowych standardów, uwzględnionych i zawartych w Przewodniku metodycznym Programu GLOBE. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, sprawna komunikacja i umiejętność przesyłania i pozyskiwania danych poprzez Internet, sprzyja także tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

Efekty uczestnictwa w programie to:
 1. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczestników Programu, całej społeczności szkolnej, a nawet lokalnych podmiotów współpracujących w jego realizacji.
 2. Doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi zgodnie z przyjętymi metodami i procedurami.
 3. Tworzenie bazy danych w zakresie wybranych parametrów środowiska, badanych według standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 4. Dysponowanie zasobami danych pozyskiwanych w wyniku badań prowadzonych w naszym kraju, oraz innych krajach uczestniczących w Programie, a także korzystanie z unikalnych danych pozostających w gestii Urzędu do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych oraz innych rządowych agencji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 5. Dostęp do pomocniczych materiałów edukacyjnych ułatwiających nauczycielom prowadzenie zajęć.
 6. Stworzenie ze szkół uczestniczących w Programie, wzorcowych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną i korzystających z nowoczesnych technik informatycznych w oparciu o najnowsze metody i technologie światowe, dostarczone przez stronę amerykańską.
 7. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie:
  • stosowania nowoczesnych technik pomiarowych w badaniach środowiska,
  • pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych o środowisku
  • umiejętności dydaktycznych w przekazywaniu wiedzy o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem metod interaktywnych.

Jak przystąpić do Programu GLOBE

Kolejne kroki jakie powinna poczynić szkoła jeżeli chce przystąpić do Programu GLOBE:
 1. Wysłać do Koordynatora Krajowego informacje o szkole (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail), nazwisko nauczyciela, którego szkoła wytypowała na Szkolnego Koordynatora Programu GLOBE oraz zobowiązanie dyrektora szkoły nt. wprowadzenia programu w szkole,
 2. Aby móc brać udział w Programie szkoła powinna posiadać łącze internetowe i adres e-mailowy szkoły,
 3. Następnie należy przeszkolić wytypowanego nauczyciela na warsztatach Programu GLOBE organizowanych przez Koordynatora Krajowego (szkolenia odbywaja sie raz w roku),
 4. Należy wybrać grono nauczycieli (biolog, geograf, chemik, fizyk, informatyk może anglista), którzy pod okiem przeszkolonego na warsztatach Szkolnego Koordynatora Programu GLOBE będą realizowali Program w szkole,
 5. Zgromadzić odpowiedni sprzęt pomiarowy do prowadzenia badań w ramach przynajmniej jednego bloku tematycznego,
 6. Wysłać do Koordynatora Krajowego wypełniony kwestionariusz szkoły (kwestionariusze rozdawane są na szkoleniach)
 7. Przeprowadzić próbne pomiary,
 8. Otrzymanie przez szkołę unikalnego numeru identyfikacyjnego za pośrednictwem Koordynatora Krajowego jest momentem oficjalnego przystąpienia do Programu,
 9. Szkoła staje się pełnoprawnym uczestnikiem Programu GLOBE, może przesyłać wyniki pomiarów do bazy i w pełni korzystać ze specjalnie przygotowanej strony internetowej GLOBE oraz z pomocy merytorycznej członków polskiej Rady Programowej Programu GLOBE.

Więcej o GLOBE w Przewodniku dla nauczycieli programu GLOBE.


Kontakt: Koordynator Krajowy z ramienia UNEP/GRID-Warszawa
Magdalena Machinko-Nagrabecka

Kierownik Działu Edukacji EKologicznej

tel. 22 8406664 wew. 106, fax 22 8516201 e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Program GLOBE finansowany jest ze środków logo_nfosig Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej